Combat Adventure

Realizowane przez nas programy prowadzone są przez najwyższej klasy instruktorów, zawodników, byłych i czynnch żołnierzy jednostek specjalnych takich jak GROM, FORMOZA, AT MSW, GRUPA ALFA UOP, ratowników, kierowców rajdów off road, specjalistów od walki wręcz, survival -u, nurków, itp. Gwarantujemy przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników, zabawę i dobraną odpowiednio, indywidualnie dawkę adrenaliny.

Zajęcia będą miały charakter rywalizacji. Klimat biegu na orientację z kompasem i mapą. Przeplecione zostaną konkurencjami i zadaniami na trasie przemarszu każdej grupy. Przejście wyznaczonej trasy przez grupę zależało będzie od jej pracy wewnątrz, sprytu, sprawności fizycznej członków, oraz intelektu i wyobraźni. Wygrywa grupa, która wyznaczoną trasę przejdzie w jak najkrótszym czasie.

PLANOWANE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA CZASU:

  • Kolejka amerykańska,
  • Mostek murzyński,
  • Paint Ball,
  • Konkurencje i wojskowe tory przeszkód: pole minowe, czołganie się pod przeszkodami, wykorzystanie udostępnionego sprzętu alpinistycznego i narzędzi.
  • Marsz na azymut,
  • Nauka działania w terenie przygodnym,
  • Nauka i pokonywanie przeszkód terenowych,
  • Nauka maskowania,

Wszystkie te elementy, będą pokonywane przez całą grupę, z pomocą jej członków. Instruktorzy przydzieleni do grupy będą mieli za zadanie ocenianie pracy w zespole, doradztwo w zakresie instruktarzu (np. zasady maskowania przed snajperem, wykrywania min, zasad posługiwania się ekwipunkiem alpinistycznym i innymi udostępnionymi narzędziami). Instruktorzy będą mieli kontakt z punktem dowodzenia całością działań, oraz paramedykiem.

SPOSÓB DZIAŁANIA:

Wszyscy zbierają się przygotowani do wymarszu (odpowiednio ubrani-moro, obuwie, itp.). Przed wymarszem zostaną wyjaśnione zasady, przebieg i cel spotkania oraz zasady posługiwania się kompasem i mapą. Uczestnicy zostaną podzieleni na kilka drużyn. Na trasach konkurujących ze sobą zespołów usytuowane są liczne przeszkody/ pułapki terenowe naturalne (zjazdy na linach, przeprawy przez wodę, itp.) oraz sztuczne wykonane przez instruktorów. Każda grupa będzie miała szereg utrudnień w pokonaniu trasy przemarszu, poszukiwanie kolejnych elementów mapy lub zadań w punktach kontrolnych, które należy wykonać, z eliminacją członków grup np. przez snajperów i pole minowe włącznie. Wówczas (jako, że wszyscy muszą dotrzeć na miejsce), trzeba będzie donieść kolegów nawet na noszach.za znaleziona minę, grupa będzie mogła uzyskać dodatkowe punkty, ale straci przy tym cenny czas. Wybór będzie należał do zespołu. Kolejną przeszkodą będzie pokonanie bagien i mokradeł przez cały zespół, za pomocą mostku murzyńskiego. Liczne przeszkody i utrudnienia na trasie.

Detale trasy, jej szczegółowy przebieg i kolejność konkurencji będzie różna dla każdej z grup. Całość konkurencji jest tak przygotowana, aby co krok zaskakiwać uczestników niespodziankami i utrudnieniami terenowymi, jakie pozwolą nam wykorzystać okolice (drzewostan, ukształtowanie terenu, i inne).