Program wiedźmy i proces o czary

Na miejsce biesiadne z trzech stron zlatują się trzy wiedźmy buszując po drodze w krzakach w poszukiwaniu jadła dla biesiadujących. Po spotkaniu się po długiej podróży z Łysej Góry, okazuje się że gości, którzy je zaprosili nie ma. Zaczyna się przeszukiwanie wymiarów i w końcu goście zostają odnalezieni. W ten czas przynoszą również swoje sprzęty potrzebne do urządzenia imprezy, czyli trójnóg, kocioł skóry, kości i inne dziwne artefakty i zaczynają zabawę.

W centrum ustawione są sprzęty katowskie (dyby, pień katowski i inne narzędzia do męczenia). Stanowisko obsługiwane jest przez Kata i Inkwizytora, który prowadzi proces, a następnie zabawy.

Kaci przystępują do swoich czynności.

Łapią wszystkie posądzone o czary wiedźmy i wkładają je w dyby, skrzypce i inne przyrządy do unieruchamiania posądzonych o paktowanie z czartem kobiet. Następnie ogłaszany jest konkurs dla gości na pomocnika Kata. W międzyczasie z czarownic wydobywane są zeznania. Kobiety powołują swoich wspólników, którzy są również uwięzieni. Sąd Boży (przeciąganie liny).

Po uwolnieniu Wiedźm kat zajmuje się powołanymi.

W trakcie trwania pokazu urządzane są zabawy w których uczestniczą goście np.: ścinanie głów kapusty, lub wędrówka po linie itp. Wiedźmy wracają do gości robiąc im psikusy.

Jeżeli warunki pozwolą to bardzo mile widziane ognisko! Można na ognisku ugotować grzańca dla gości, którego w trakcie imprezy czarownice rozlewać będą gościom (sprawdzone - b. dobra zabawa). Wino musi zapewnić organizator.

Czas ok. godz. 2 godz.

Cena:

3.500 zł + VAT
3.000 zł + VAT - mała wersja